לוח חיסוני השגרה

גיל

הפטיטיס B

דיפטריה,טטנוס, שעלת אסלולרית

פוליו (שיתוק ילדים)

המופילוס אינפלואנזה

חצבת

חזרת

אדמת

הפטיטיס A

וירוס רוטה

אבעבועות רוח

פנאומוקוק

וירוס הפפילומה

לאחר הלידה

מנה ראשונה


1 חודש

מנה שניה


2 חודשים


מנה ראשונה

מנה ראשונה

מנה ראשונהמנה ראשונה


מנה ראשונה


4 חודשים


מנה שניה

מנה שניה

מנה שניהמנה שניה


מנה שניה


6 חודשים

מנה שלישית

מנה שלישית

מנה שלישית

מנה שלישיתמנה שלישית (בחלק מהחיסונים)
12 חודשים


מנה רביעית

מנה רביעית

מנה רביעית

מנה ראשונהמנה ראשונה

מנה שלישית


18 חודשים


מנה ראשונה

24 חודשים


מנה שניה

כיתה א

מנה שניהמנה שניהכיתה ב


מנת דחף

כיתה ח


דיפטריה טטנוס ושעלת
שלוש מנות