שעות קבלה


שעות קבלה מאוחדת ומכבי

16:30  -  19:30
יום ראשון
מיקום: פנקס 50 ת"א
16:30  -  19:30
יום שני
מיקום: פנקס 50 ת"א
16:30  -  19:30
יום רביעי
מיקום: פנקס 50 ת"א
08:30  -  11:00
יום שישי
מיקום: פנקס 50 ת"א

אחת לשבועיים