שעות קבלה מאוחדת ומכבי

16:30 - 19:30
יום ראשון
מיקום: פנקס 50 ת"א
16:30 - 19:30
יום שני
מיקום: פנקס 50 ת"א
16:30 - 19:30
יום רביעי
מיקום: פנקס 50 ת"א
08:30 - 11:00
יום שישי
מיקום: פנקס 50 ת"א

אחת לשבועיים