לרינגיטיס (סטרידור)

הלרינקס הוא החלק בגרון שמחבר את הלוע עם קנה הנשימה. מיתרי הקול נמצאים בלרינקס. לרינגיטיס משמעה דלקת של הלרינקס.

מה גורם ללרינגיטיס ?

זיהום ויראלי על ידי נגיף הפרה-אינפלואנזה הוא הגורם העיקרי למחלת הלרינגיטיס. במיקרים של לרינגיטיס חוזרת קרוב לוודאי מדובר בנטייה הדומה לאסתמה עם ביטוי מעט שונה.

מהם הסימפטומים של לרינגיטיס ?

תסמיני לרינגיטיס כוללים בעיקר צרידות ואובדן של הקול. לעיתים יופיע גם כאב בקדמת הצואר. לעיתים תופיע עליית חום ושיעול. בתחילת המחלה השיעול יהיה בעל אופי נבחני. לרינגיטיס יכולה להיות חלק ממחלה נרחבת יותר כמו פרינגיטיס או טונסיליטיס, או חלק משפעת. הסימפטומים בדרך כלל מחמירים במשך 2-3 ימים ולאחר מכן משתפרים ונעלמים מאליהם בתוך כשבוע. הצרידות עשויה להשאר גם כשבוע לאחר ההבראה. בילדים עשוי להופיע קושי בנשימה ונשימה רועשת בשל חסימה חלקית של מעבר האויר (סטרידור).

כיצד מאבחנים לרינגיטיס ?

האבחנה מתבצעת בדרך כלל על סמך הסימפטומים אותם מציג הילד החולה. רופא אף אוזן גרון יכול להסתכל אל הגרון בעזרת מראה או סיב אופטי ולאשש דלקת במיתרי הקול. ברוב המיקרים האבחנה תיעשה על ידי רופא הילדים.

כיצד מטפלים בלרינגיטיס ?

היות ומדובר במחלה ויראלית אשר תחלוף מאליה, הטיפול המשמעותי הוא טיפול תומך. מנוחה, שתיה מרובה של נוזלים ומתן משככי כאבים וחומרים להורדת חום כמו אקמול עשויים להועיל. במידה וקיים כאב גרון ניתן לתת לילד טבליות מציצה כדוגמת קלגרון. במיקרים בהם נגרמת מצוקה נשימתית או קוצר נשימה מומלץ להשתמש באינהלציות של סטרואידים או בסטרואידים במתן דרך הפה. מטרתם של אלו להפחית את הבצקת של מיתרי הקול. מתן אדים קרים או חשיפה לאויר קר גם כן עשויים להקל.

בחלק מהמקרים בילדים נגרמת לרינגיטיס בשל זיהום חידקי. במצב כזה יש צורך גם בטיפול אנטיביוטי בהתאם להוראות הרופא.