אנמיה בילדים

אנמיה היא מצב של חסר בכדוריות דם אדומות המכילות את החלבון המוגלובין. המוגלובין הוא החלבון אשר נושא את החמצן בדם. בשל כך באנמיה קיים קושי בהעברת חמצן לתאי הגוף.

מהם הגורמים לאנמיה ?

ישנם גורמים שונים לאנמיה. העיקריים שבהם מונים חסר ברזל, חסר של ויטמין 12B, חסר של חומצה פולית, ומצבים של הפרעה ביצור כדוריות במח העצם, או פירוק מוגבר של כדוריות דם אדומות- למשל באנמיה המוליטית. הגורם השכיח ביותר בגיל הילדות הנו חוסר ברזל מסיבה תזונתית.

מהם התסמינים לאנמיה ?

התסמינים הכללים לאנמיה כוללים חיוורון, דופק מהיר, קושי בביצוע מאמצים, ועייפות.

כל אחד מהמצבים הגורמים לאנמיה מתאפיין בנוסף בתסמינים משלו.

כיצד מאבחנים אנמיה ?

אנמיה מאובחנת בבדיקת דם פשוטה ובה מודדים את כמות ההמוגלובין בדם ומספר הכדוריות האדומות. באשר לסיבה לאנמיה- יש צורך בביצוע בדיקות נוספות כדוגמת בדיקה של רמת הברזל המבטאת רמתו בדם וכן רמת הפריטין המבטאת את רמת הברזל ברקמות ("המחסנים")

האנמיה השכיחה ביותר בגיל הילדות נובעת מחסר ברזל. 

כיצד מטפלים באנמיה ?

טיפול באנמיה צריך להתבצע בהתאם לגורם לחוסר הדם. לאחר זיהוי הגורם ניתן לטפל בהתאם.

בחסר ברזל בתזונה מטפלים על ידי מתן ברזל. עוד על כך בפרק הדן בחסר ברזל בילדים.