ASD
ASD הוא פגם במחיצה שבין העליות בלב.
מבנה הלב ומחזור הדם
הלב בנוי מ- 4 חללים ו – 4 מסתמים חד כיוונים. שני החללים התחתונים של הלב אשר מזרימים דם ממנו והלאה נקראים חדרים, ושני החללים העליונים של הלב אשר מתמלאים בדם מאיברי הגוף נקראים עליות או פרוזדורים.
דם עני בחמצן עובר מחלקי הגוף אל העליה הימנית. הוא עובר דרך המסתם התלת-צניפי אל החדר הימני, ומשם דרך המסתם הריאתי לריאות- שם מתמלא הדם בחמצן. הדם המחומצן חוזר אל העליה השמאלית, ואז עובר דרך המסתם הדו-צניפי אל החדר השמאלי. משם יש מעבר של הדם המחומצן דרך המסתם האאורטלי אל כל חלקי הגוף.
מהו ASD ?
בין שתי העליות בלב קיימת מחיצה אשר גורמת להפרדה של הדם העשיר בחמצן בעליה שמאל מהדם העני בחמצן בעליה ימין. כאשר קיים ASD ישנו פגם במחיצה הבין עלייתית אשר מאפשר לערבוב של דם משתי העליות.
מהם התסמינים של ASD ?
בבדיקה גופנית ימצא הרופא אוושה אופינית. ישנם סוגים שונים של הפגם. בדרך כלל הפגם לא גורם לתסמינים בגיל הילדות. לעיתים נדירות יש הופעה של אי ספיקת לב או קושי בביצוע מאמצים.
כיצד מאבחנים ASD ?
ASD מאובחן בדרך כלל על ידי איתור אוושה בבדיקה שגרתית. ניתן לאשר את האבחנה על ידי ממצאים תומכים בא.ק.ג ובצילום חזה. האבחון הסופי של הפגם ייעשה על ידי באקוקרדיוגרפיה.
כיצד מטפלים ב- ASD ?
הטיפול מתבצע בגיל מספר שנים או מאוחר יותר אם הגילוי מאוחר. ניתן לבצע את התיקון באמצעות ניתוח או כיום גם באמצעות צנתור מיוחד בחלק מהמקרים.
מהם הסיבוכים של ASD ?
במהלך השנים חלה התרחבות של העליה הימנית והופעה של הפרעות קצב. טיפול מוקדם מונע סיבוכים אלו.
האם יש צורך בטיפול אנטיביוטי מונע לפני טיפולי שיניים?
לא אין צורך בטיפול מונע לפני טיפול שיניים.

VSD