VSD
VSD הוא פגם במחיצה הבין חדרית. מדובר במום הלב השכיח ביותר מבין המומים המולדים.
מבנה הלב ומחזור הדם
הלב בנוי מ- 4 חללים ו – 4 מסתמים חד כיוונים. שני החללים התחתונים של הלב אשר מזרימים דם ממנו והלאה נקראים חדרים, ושני החללים העליונים של הלב אשר מתמלאים בדם מאיברי הגוף נקראים עליות או פרוזדורים.
דם עני בחמצן עובר מחלקי הגוף אל העליה הימנית. הוא עובר דרך המסתם התלת-צניפי אל החדר הימני, ומשך דרך המסתם הריאתי על הריאות- שם מתמלא הדם בחמצן. הדם המחומצן חוזר אל העליה השמאלית, ואז עובר דרך המסתם הדו-צניפי אל החדר השמאלי. משם יש מעבר של הדם המחומצן דרך המסתם האאורטלי אל כל חלקי הגוף.
מהו VSD ?
בין שני חדרי הלב קיימת מחיצה אשר מונעת עירבוב הדם העשיר בחמצן שבחדר שמאל עם הדם העני בחמצן שבחדר ימין. VSD הוא מצב בו קיים פגם במחיצה הזו. הפגם יכול להיות בחלקים שונים של המחיצה.
VSD גורם לערבוב של דם בין שני החדרים. בעיקר נגרם דלף של דם מהחדר השמאלי לחדר הימני- מה שגורם להעלאת הלחץ בכלי הדם של הריאה- תהליך אשר יכול לגרום לסיבוכים עתידיים.
כיצד מאבחנים VSD ?
VSD קטן הוא השכיח ביותר וגורם להופעה של אוושה אופינית. ניתן לזהות סימנים לקיום הפגם בצילום חזה ובא.ק.ג. האבחנה הסופית של הפגם נעשית בבדיקת האקוקרדיוגרפיה.
כיצד מטפלים במחלה ?
פגמים קטנים לעיתים נסגרים מעצמם ואינם דורשים טיפול כלשהו. פגמים גדולים יותר מתוקנים בצנתור או בניתוח (תלוי באופי הפגם) בגיל שנה או מוקדם יותר- בהתאם לחומרת התהליך.
מהם הסיבוכים של VSD ?
VSD קטנים עשויים להסגר עצמונית במהלך השנה הראשונה לחיים ולא לגרום לשום תסמינים מיוחדים. בחלק מהחולים יש התפתחות של פגיעה בזרימת הדם בריאות אשר מביאה להיווצרות של אי ספיקת לב. מצב כזה עשוי להיות בלתי הפיך ולכן יש לטפל במחלה בצנתור או בניתוח קודם לכן.

ASD